Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5

1%

Az Egyesület típusa közhasznú.

 

Az Egyesület közhasznú szolgáltatásait a tagok körén kívül mások is igénybe vehetik.

 

Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.

Az Egyesület egyes tevékenységeiből eredő esetleges bevételek nem képezhetik nyereség forrását, illetve a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az Egyesület céljainak elérésére fordítja.

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (sem országgyűlési képviselő, sem megyei, sem fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít), szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.


Az Egyesület cél szerinti, közhasznú tevékenységei (közhasznúsági nyilatkozat):

Az Egyesület, céljainak elérése érdekében a következő tevékenységeket folytatja:

  • tudományos tevékenység, kutatás (TEÁOR szerint: 73.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés);
  • nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (TEÁOR szerint: 80.42 Felnőtt- és egyéb oktatás)
  • kulturális tevékenység (TEÁOR szerint: 91.33 Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység)
  • kulturális örökség megőrzése;
  • műemlékvédelem;
  • a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határontúli magyarsággal kapcsolatos tevékenység;
  • időszaki, ismeretterjesztő kiadványok támogatása, kiadása, közhasznú célok érdekében (TEÁOR szerint: 22.13)

 

Kérjük támogassa személyi jövedelemadója egy százalékával az Egyesület munkáját!

 

A Szék Városért Közhasznú Egyesület adószáma: 18581694-1-07.


A Szék Városért Közhasznú Egyesület nevében szeretnénk megköszönni támogatóinknak, hogy az elmúlt évben adójuk 1%-át az Egyesületnek ajánlották fel!

 

Az Egyesület 1%-os felajánlásokból származó bevétele:

2005-ben: 10.292 forint. A támogatást az Egyesület működésére fordítottuk.

2006-ban: 16.654 forint. A támogatást az Egyesület működésére fordítottuk.

2007-ben: 283.811 forint. A támogatást a honlap elkészítésére, és ismeretterjesztő szórólap létrehozására fordítottuk.

2008 évben 35.794 Ft-to kaptunk, ennek 30%-a működésre, a többit a CD kiadásra fordítottuk

2009 évben 46.434 FT-ot kaptunk, melyet 2010. évben a XII. Széki Napok megszervezésére, tárgyi eszköz beszerzésre fordítottuk