Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5

Bemutatkozás

Szék község egy csaknem tiszta magyar település az Erdélyi Mezőségen, Kolozsvártól északkeletre, 40 km-re, zárt közösség, évszázados hagyományokkal, viselettel, zenével rendelkezik. A falu nagy része ma is tartja a viseletet és a szokásokat.

Abból a felismerésből kiindulva, hogy "a község világviszonylatban is egyedülálló sajátos kulturális értékekkel rendelkezik, melynek megőrzése és széles körben való ismertté tétele az összmagyarság érdeke is" (idézet az egyesület alapszabályából), a széki fiatalok összefogásával jött létre ez a két társadalmi szervezet. A Pro Urbe Szék Alapítvány, Szék központtal, helyben, míg a Szék Városért Egyesületanyaországi támogatással Magyarországon alakult meg. Olyan embereket gyűjtöttek össze, akik ha nem is tartják oly módon a hagyományokat, mint apáik, vagy idősebb testvéreik (gondolok itt elsősorban a viselet elhagyására), tisztelik ezeket a hagyományokat, és szeretnék megismertetni másokkal, odatévedő idegenekkel, sőt unokáikkal is. E szervezetek tevékenységi köre, nemcsak a helyi hagyományok összegyűjtését és ápolását foglalja magában, hanem kiterjed ezek terjesztésére - mind a község lakói mind idegenek számára. Feladatuknak tekintik a helység néprajzi, régészeti, történeti kutatásainak támogatását, falu monográfia összeállítását, múzeum könyvtár és művelődési központ kialakítását, és a falusi turizmus fellendítésének elősegítését.

E szervezetek támogatják a Széki Szalmakalap Táncegyüttest, melynek tagjai a község fiataljai, akik a hagyományőrzés mellett, előadásokon, és más rendezvényeken ismertetik meg az érdeklődőket a falu hagyományaival és táncaival. Mindemellett tevékenyen részt vesznek az Egyesület, illetve az Alapítvány munkájában és rendezvényeiben. A Magyarországra elszármazott székiekből állt össze a Ruzsmarint Hagyományőrző Táncegyüttes, Gémesi Zoltán szakmai irányításával. 2004-ben kiváló minősítést nyertek a Martin György Szövetség által szervezett szakmai megmérettetésen.

Az elmúlt években fokozatosan bővítettük programjaink számát, és évről-évre tovább színesítettük azokat. A legnagyobb, és legrangosabb ezek közül a Széki Napok kulturális és hagyományőrző rendezvény. A Széki Napok megrendezésére a 2000. évtől hagyományosan augusztus végén kerül sor. E kulturális program elsődleges célja az érdeklődők megismertetése a falu egyedül álló hagyományaival, folklórjával, és a falu életével, táncai, dalai, zenéje, és tárgyi hagyományai által. Másodsorban pedig a falu lakosainak összefogását célozza. A szomszédos Mezőségi falvakból érkező vendégek és előadók, a terület összetartását jelképezik. A Széki Napok palettáján szerepel tánc és zene-tanítás, kézműves foglalkozások, táncház, filmvetítés, előadások, kiállítások, kirándulás a környéken, és a faluban.

Fontosnak tartjuk a gyerekek bevonását a hagyományok őrzésébe, és sikerült ismét feleleveníteni, az alig 20 éve megszűnt apróktáncát. 2003-ban a Széki Napok keretén belül megszerveztünk egy ifjúsági csoportot is, két kisebb magyarországi gyerekcsoport részvételével. Elsődleges célunk azonban, a széki gyerekek bevonása a Széki Napok életébe, illetve ösztönözni szeretnénk őket a falu hagyományainak továbbvitelére, a táncok, énekek megtanulására, a falu értékeinek felismerésére. Szerencsére már korábban is voltak, akik foglalkoztak a gyerekekkel, Szász Rózsika, Deák Márton. Jelenleg Filep Sándor a Pro Urbe Szék Alapítvány elnöke foglalkozik a gyerekek tánctanításával.