Slide 1 Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5

Széki Napok

Aktuális információ a programoknál.

A Szék Városért Egyesület és a Pro Urbe Szék Alapítvány legnagyobb, és legrangosabb programja, a Széki Napok kulturális és hagyományőrző rendezvény. A Széki Napok megrendezésére hagyományosan augusztus végén kerül sor.

A Széki Napok elsődleges szándéka az érdeklődők megismertetése a falu egyedülálló hagyományaival, folklórjával, és a falu életével. Másodsorban, pedig a falu lakosainak összefogását célozza. A szomszédos mezőségi falvakból érkező vendégek és előadók, a terület összetartását jelképezik.

A rendezvény és a programok nagy része a helyi általános iskolában és annak udvarán zajlik, de az Önkormányzat rendelkezésünkre bocsátotta a Táncház termet is. A résztvevők egy része a falu lakosinál van elszállásolva, más részüknek az iskola udvarán alakítottunk ki sátorozó helyet és tisztálkodási lehetőséget. Az iskolában van a konyha és az étkező is.

A programok alapját a tábor hagyományaihoz híven a széki táncok tanítása adja, melyet haladóknak Szabó Szilárd és Németh Ildikó, kezdőknek Gémesi Zoltán és Sóskuti Edit tanít. A haladók délutánonként más mezőségi (ördöngösfüzesi, búzai) táncot is tanulhatnak. A tánctanításra hívunk adatközlőket, és régi filmekről is megfigyelhetik a tánc apró változásait az érdeklődők.

A zenét több együttes szolgáltatja. A helyi zenészek Filep Márton (Pali Marci) prímás vezetésével, esténként pedig Moldován Ilka Gyuri és Bubuci muzsikájára is nótázhatnak a résztvevők. E mellett Soós Andris és zenekara, valamint a Matoka Binde, Mesics György (Mesó) vezetésével húzza a talpalávalót. A kicsiknek és az aprók táncán a Rojtos együttes muzsikál.

A táncoktatás szüneteiben Tasnády Erika, tanít éneket, illetve a vállalkozó kedvűeknek a népi éneklés technikáját, és finomságait is igyekszik átadni. Danhauser Zoltán szakmai irányítása mellett, elsősorban prímhegedűn tanulhatják meg az érdeklődők a széki dallamokat.

A tánctanítással párhuzamosan, a helyi asszonyok segítségével, egész nap tanulhatják az itteni hagyományokon alapuló szövést és a rámán varrást, valamint a bútorfestést, szalmakalap fonást az érdeklődők.

A Széki Napok keretén belül rendezünk fotó-, és festmény kiállításokat. 2004-ben került sor először a Széki Festőtábor megszervezésére, melynek szakmai irányítója Bereznyei István festőművész. Az itt készült képek a Széki Napok alatt megtekinthetők, megvásárolhatók.

Az érdeklődők előadásokat hallhatnak Szék község néprajzáról, történelméről. Beszélgetéseket szervezünk helyi emberekkel, akik saját életükön keresztül adnak ízelítőt a falu mindennapjaiból.

A hét közepén, kis pihenés képen kirándulást szervezünk a falu nevezetes és érdekes helyeinek megtekintésével. A falu középkori gótikus templomáról és a falu történetéről a széki református tiszteletes beszél. Az "Új Város" 18. századi fa ortodox templomát a széki ortodox pap mutatja meg. Megnézhetnek több régi házat, köztük az Alapítvány Forrószegen található tájházát is. A falu határában a sós kutakat, az egykori sóbánya járatainak beszakadásával keletkezett aknát, pontosabban kis tavacskát, a sós rétet, a falu déli határában található madár pihenő helyet, és egy isztrongát, azaz a juhok nyári szállását is meglátogathatják az érdeklődők.

Most már hagyományosan a gyerek, illetve ifjúsági csoport is szerves része a tábornak. Elsődleges célunk, a széki gyerekek bevonása volt a Széki Napok életébe, illetve szeretnénk pótolni a faluban egyre ritkább táncalkalmak, illetve az aprók táncának hiányában azt a lehetőséget, hogy a fiatalabb korosztály is elsajátíthassa saját faluja táncát, és ne a kolozsvári, vagy pesti táncházakban tanulja meg. A résztvevő magyarországi gyerek tánccsoportok tagjai igazán ösztönzően hatottak a széki gyerekekre is. A táncot Szani Zsolt és Csatári Zsuzsa tanítja. A zenét a budakeszi Rojtos együttes szolgáltatja.

Nemcsak külön tanításuk, előadásaik, hanem külön esténkénti táncházuk is van a kicsiknek, mintegy visszaidézve a régi aprók táncát, a villany mellőzésével, petróleumlámpák mellett idézik meg az egykori hangulatot.

Minden este táncházzal zárjuk a napot, ahol a tábor résztvevői kipróbálhatják tudásukat, vagy összemérhetik erejüket a falu táncosaival. Szombat este kisebb gálaműsorral és tábortűzzel, záró táncházzal zárul a hét.